Izdana potrdila

 

Z. št.

Opis naloge

Naročnik

Podsistem

Datum izdaje

Opomba

1

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF in TSI SRT) za projekt: "Nadgradnja železniškega odseka Poljčane - Pragersko, odsek Slovenska Bistrica - Pragersko"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Infrastruktura

09.04.2014

 

 

2

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Izgradnja 1,2 km 2. tira železniške proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo in prostor

Infrastruktura

09.09.2014

 

3

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Izgradnja 1,2 km 2. tira železniške proge Divača – Koper v funkciji glavnega tira postaje Koper tovorna - odpornosti konstrukcij na prometne obremenitve"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

02.02.2015

 

4

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Drugi tir železniške proge Divača – Koper, odsek Črni Kal – Koper; za naslednje sklope:
- Trasa (proj.št. 3610/T)
- Premostitveni objekti (proj.št. 3610/PO)
- Nadgradnja obstoječe proge med Dekani in cepiščem Bivje (proj.št. 3610/R) 
odpornost konstrukcij na prometne obremenitve"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

23.3.2015

 

5

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI INF in TSI SRT) v fazi izvedbe za projekt "Nadgradnja železniškega odseka Poljčane - Pragersko, odsek Slovenska Bistrica - Pragersko".

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

02.10.2015

 

6

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost TSI INF v fazi izvedbe za projekt "Nadgradnja železniške proge Dolga Gora - Poljčane".

ZAG Slovenija

Infrastruktura

09.06.2016

Vključno z NP

7

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Podvoz Prešnica v km 16+393 železniške proge Divača – cepišče Prešnica"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

29.07.2016

 

 

8

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za projekt "Vozna mreža, povratni vod, tirne naprave in SVTK naprave na postaji Koper tovorna - faza II, etapa D"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

29.07.2016 

Vključno z NP

9

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema Infrastruktura TSI INF za projekt "Postajališče Ravne na Koroškem na železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-drž.meja"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

20.10.2016

 

10

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt "Postajališče Ravne na Koroškem na železniški progi št. 34 Maribor-Prevalje-drž.meja"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

11

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za projekt "Gradnja izven nivojskega križanja - podvoz v km 2+797,82 železniške proge št. 60 Divača - Koper in ukinitev nivojskega križanja železniške proge v km 1+943"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

12

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Rimske Toplice"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

13

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2016

 

14

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Ureditev parkirišča za osebna vozila ob železniški postaji Grobelno"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

11.11.2016

 

15

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (TSI PRM) za pojekt "Ureditev parkirišča za osebna vozila ob železniški postaji Grobelno"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

14.11.2016

 

16

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Rimske Toplice"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

22.11.2016

 

17

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, postaja Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

22.11.2016

 

18

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za projekt "Nadgradnja železniške proge Zidani Most – Celje, progovni odsek Rimske Toplice - Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

21.12.2016

 

19

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt: "Podhod P3 na postaji Divača (ul. G. Žiberne)"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

23.12.2016

 

20

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema Infrastruktura (TSI INF) za projekt "Ureditev železniškega vozlišča Pragersko z ureditvijo železniške postaje Pragersko - faza 1"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

11.07.2017

 

21

Pregled in verifikacija skladnosti PZI s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za objekt "Izvennivojsko križanje Ljubljanske ul. v Mariboru z reg. žel. progo št. 34 Maribor – Prevalje – d.m. in progo št. 30-34 lok Tezno Maribor Studenci z ukinitvijo nivojskega prehoda v km 0+895 in rekonstrukcijo železniškega postajališča Maribor Tabor"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

28.07.2017

 

22

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za objekt "Novo železniško postajališče Novo mesto Šmihel na regionalni železniški progi št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

05.09.2017

Vključno z NP

23

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za objekt "Novo železniško postajališče Lavrica na regionalni progi št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

14.09.2017

Vključno z NP 

24

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) ter nacionalnimi predpisi vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za objekt "Novo železniško postajališče Dolgi most na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

02.10.2017

Vključno z NP 

25

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Ureditev železniškega postajališča in parkirnih prostorov za osebna vozila ob R3-742/4806 odsek Podpeč – Vnanje Gorice z ureditvijo regionalne ceste od P1 do P10"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

31.05.2018

 

26

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) za objekt »Izven nivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Brezje – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

07.06.2018

 

27

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF in TSI PRM v fazi izvedbe za objekt: "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje, postaja Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

03.09.2018

 

28

Pregled in verifikacija skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost in nacionalnimi predpisi za gradnjo železniškega postajališča Dolgi most - faza načrtovanja in projektiranja – dopolnitev načrta z dvigalom za dostop na peron ob desnem tiru.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

21.09.2018

Vključno z NP 

29

Pregled in verifikacija skladnosti izvedbenega načrta (IzN) s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izdelava projektne dokumentacije za gradnjo podhoda na železniškem postajališču Štore"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

25.10.2018

 

30

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF, TSI PRM in nacionalnimi predpisi v fazi izvedbe za objekt "Novo železniško postajališče Novo mesto Šmihel na regionalni železniški progi št. 80 d.m.-Metlika-Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

12.11.2018

Vključno z NP 

31

Pregled in verifikacija skladnosti PGD s TSI INF in TSI SRT za 2. tir železniške proge Divača-Koper zaradi povečanja prereza servisne cevi predorov na velikost glavne cevi

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Infrastruktura

30.11.2018 

ES poročilo o oceni

32

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF, TSI PRM in nacionalnimi predpisi v fazi izvedbe za objekt "Novo železniško postajališče Lavrica na regionalni progi št. 80 d.m. – Metlika – Ljubljana"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

08.01.2019

Vključno z NP 

33

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF, TSI PRM in nacionalnimi predpisi v fazi izvedbe za objekt "Novo železniško postajališče Dolgi most na progi št. 50 Ljubljana-Sežana-d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

28.05.2019

Vključno z NP 

34

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Kranj - Podnart

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

35

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Podnart - Lesce Bled

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

36

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Lesce Bled - Žirovnica

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

37

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Žirovnica - Slovenski Javornik

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

38

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) ter nacionalnimi predpisi za "Nadgradnjo odseka proge Kranj-Jesenice na progi št. 20 Ljubljana-Jesenice-d.m.", pododsek Slovenski Javornik - Jesenice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.8.2019

Vključno z NP 

39

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za "Nadgradnjo medpostajnega odseka Ljubljana – Brezovica na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

04.09.2019

 

40

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza" - sklop 1

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

11.06.2019

 

41

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza" - sklop 2 

RS - Ministrstvo za infrastrukturo 

Infrastruktura 

11.06.2019 

 

42

Peš in kolesarska povezava na cesti R3/635 od Doline med križiščem Rožna dolina in krožiščem – umestitev peš in kolesarske povezave obojestransko železniški nadvoz v Lescah - faza projektiranja in načrtovanja

Občina Radovljica

Infrastruktura

23.01.2020

 

43

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za "Nadgradnjo medpostajnega odseka Brezovica - Preserje na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m."

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

05.02.2020

 

44

Pregled in verifikacija skladnosti projektne dokumentacije s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost podsistema infrastruktura (TSI INF) vključno z upoštevanjem oseb z omejeno mobilnostjo (TSI PRM) za projekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza" - sklop 3

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.03.2020

 

45

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Izven nivojsko križanje R3-681/4006 Laško – Breze – Šentjur in ureditev povezovalnih cest«

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

26.03.2020

 

46

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt: "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje, progovni odsek Rimske Toplice - Laško"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

10.04.2020

 

47

Pregled in verifikacija skladnosti izvedenih del s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (podsistem Infrastruktura) za nadgradnjo železniškega postajališča Štore

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

04.05.2020

 

48

Verifikacija PZI projektov za podsistem infrastruktura vključno z varnostjo v železniških predorih po evropskih tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v okviru javnega naročila »Izdelava PZI projektov v BIM okolju za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača – Koper«

2TDK, družba za razvoj projekta, d.o.o.

Infrastruktura

30.07.2020

 

49

Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi z izpolnjevanjem zahtev TSI INF za ureditev podhoda za pešce v Pesnici v okviru nadgradnje železniške proge na odseku Maribor – Šentilj – d.m.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

16.04.2021

 

50

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF in TSI PRM v fazi izvedbe za objekt: "Nadgradnja železniške proge Zidani Most - Celje, postaja Rimske Toplice"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

27.10.2021

 

51

Verifikacija skladnosti projektne dokumentacije in izvedenih del v okviru rekonstrukcije železniške postaje Domžale s TSI in nacionalnimi predpisi

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

29.09.2021

 

52

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

17.12.2021

Spremenjeno (ver. 02 pod z.š. 56)

53

Verifikacija podsistema Infrastruktura v zvezi z izpolnjevanjem zahtev TSI INF za ureditev podhoda za pešce v Pesnici v okviru nadgradnje železniške proge na odseku Maribor – Šentilj – d.m.

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

04.04.2022

 

54

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled; Sklop 1: odsek Kranj-Podnart

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

19.08.2022

 

55

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled; Sklop 2: odsek Podnart-Lesce Bled (izdaja VIV)

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

 31.08.2022

 

56

Pregled in verifikacija skladnosti podsistema infrastruktura z zahtevami TSI INF v fazi izvedbe za objekt "Izvedba SVTK del v okviru projekta »Modernizacija Kočevske proge - 3. faza"

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

15.11.2022

 

57

Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) pri gradnji drugega tira Divača – Koper; verifikacija projektne dokumentacije za premostitveni objekt V1 Gabrovica

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Infrastruktura

30.01.2023

 

58

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Lesce Bled-Žirovnica, Žirovnica-Slo. Javornik in Slo. Javornik-Jesenice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

28.02.2023

 

59

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje žel. proge na odsekih Kranj-Podnart in Podnart-Lesce Bled; Sklop 2: odsek Podnart-Lesce Bled (potrdilo ES o verifikaciji)

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

26.04.2023

 

60

Verifikacija skladnosti projektnih rešitev DGD/PZI in IzN za gradnjo podvoza in priključne ceste na območju železniškega postajališča Vnanje Gorice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

18.05.2023

 

61

ES-verifikacija podsistema Infrastruktura skladno s TSI INF za projektno dokumentacijo IZP in izvedbeni načrt za nadgradnjo žel. postaje Jesenice

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

2.06.2023

 

62

Verifikacija skladnosti izvedenih del v okviru nadgradnje železniške proge št. 50 na odseku Ljubljana – Brezovica s TSI in nacionalnimi predpisi

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

20.06.2023

 

63

Verifikacija projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško - žel. postaja Krško

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

30.06.2023

 

64

Verifikacija projektne dokumentacije za nadgradnjo železniške postaje Sevnica in gradnjo novega podvoza ter nadgradnjo železniške postaje Krško - žel. postaja Sevnica

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

30.06.2023

 

65

Preverjanje skladnosti s tehničnimi specifikacijami za interoperabilnost (TSI) pri gradnji drugega tira Divača – Koper; verifikacija projektne dokumentacije za premostitveni objekt V2 Vinjan

2TDK, Družba za razvoj projekta, d.o.o.

Infrastruktura

8.08.2023

 

66

Gradnja podhoda za pešce in kolesarje ter izvedba prečne kabelske kanalizacije za elektroenergetsko traso na žel. progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. v km 633+392

Kolektor Koling, Idrija

Infrastruktura

18.08.2023

 

67

Verifikacija skladnosti projektne dokumentacije in izvedenih del v okviru rekonstrukcije železniške postaje Domžale s TSI in nacionalnimi predpisi

RS - Ministrstvo za infrastrukturo

Infrastruktura

17.11.2023

 
 
 
 
STRINJAM SE

Spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Za lastne potrebe analitike uporabljamo Google Analytics, ki v ta namen namesti piškotke (izbriši GA piškotke). Več o piškotkih.